Financiële positie

Overzicht voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Voorziening

Rekening 2021

Raming
ultimo 2022

Raming
ultimo 2023

Raming
ultimo 2024

Raming
ultimo 2025

Raming
ultimo 2026

V001 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.809

1.233

1.292

1.515

1.390

1.074

V002 Pensioenvoorziening politieke ambtsdragers

3.847

3.847

3.847

3.847

3.847

3.847

V003 Groot onderhoud Wegen/Kunstwerken

22.533

14.320

12.719

11.163

4.728

4.284

V004 Groot Onderhoud Openbare Verlichting

2.617

1.941

1.996

1.842

1.527

950

V005 Voorziening egalisatie riolering

1.212

1.212

1.212

1.212

1.212

1.212

V007 Groot onderhoud speeloppervlakten buitensport

538

538

538

538

538

538

V008 Egalisatie afvalstoffenheffing

337

337

337

337

337

337

V009 Groot onderhoud bijzondere kunstwerken

217

217

217

217

217

217

V011 Groot onderhoud gebouwen in beheer NV Sport

1.975

1.975

1.975

1.975

1.975

1.975

V012 Spaarvoorziening rioolvervanging

6.809

6.809

6.809

6.809

6.809

6.809

V013 Toekomstige pensioenverplichtingen college

2.475

2.475

2.475

2.475

2.475

2.475

V014 Verlies garantstelling St. Schietsport

754

-

-

-

-

-

V015 Egalisatie huishoudelijk afval

416

416

416

416

416

416

V016 Egalisatie riolering

1.462

1.462

1.462

1.462

1.462

1.462

V017 Restwerken Voorburggracht (222)

7

-

-

-

-

-

V018 Wachtgeld voormalig wethouders

38

38

38

38

38

38

Correctie planoptimisme

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

Totaal

47.046

41.820

42.333

42.846

37.971

38.634

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34