Paragrafen

Grondbeleid

Op grond van artikel 16 BBV bevat de paragraaf grondbeleid tenminste:
Een visie op het grondbeleid in relatie tot realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;

  • Een actuele prognose van de te verwachten resultaten op de grondexploitaties;
  • Een onderbouwing van de winstneming;
  • De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

In een separate bijlage is het MPG bijgevoegd. Hierin is het MPG van de voormalige gemeente en voormalig gemeente Heerhugowaard zijn samengevoegd.
Het harmonisatie traject wordt nog vorm gegeven, dat zal een actualisatie van het grond beleid tot gevolg hebben. In 2023 wordt dit aan u raad aangeboden. Daarom is er per onderdeel een toelichting gegeven vanuit het perspectief van de afzonderlijke gemeente Langedijk respectievelijk Heerhugowaard.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34