Programmaplan

Programma 1 Veiligheid

Dijk en Waard wordt ervaren als een fijne en veilige gemeente. Een gemeente waar onveiligheid, zoals (georganiseerde) criminaliteit en overlast, wordt aangepakt. En waar ook ruimte is om een levendige en bruisende gemeente te zijn. De gemeente werkt nauw samen met de politie, de veiligheidsregio en tal van maatschappelijke organisaties aan het veilig houden van alle kernen en wijken. Dagelijks is er contact met inwoners en ondernemers. Door samen te werken houden we Dijk en Waard veilig, prettig en leefbaar.

Trends & Ontwikkelingen

Toezicht en handhaving
Maatschappelijk ervaren wij een toenemende vraag aan toezicht en handhaving. Deze vraag krijgen we vanuit inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen met de politie en het jongerenwerk werken de boa’s en de mobiele surveillance (dat gezien kan worden als een verlengstuk van het gemeentelijk toezicht) samen in een netwerk van toezicht. Het is zaak dat we anticiperen op deze behoefte, blijvend werken aan een goede samenwerking en keuzes maken. Dit vraagt duidelijke kaders in wat we wel en wat we niet kunnen.
Meer evenementaanvragen
Na opheffing van de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus ontvangen we meer (omvangrijke) evenementaanvragen. We denken mee en benadrukken wat mogelijk is binnen de kaders en vanuit een realistisch perspectief.
Digitalisering
De samenleving verandert en we zien dat de openbare orde en veiligheid een digitale component kent die steeds groter wordt. Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee, zoals gedigitaliseerde vormen van criminaliteit, cyberaanvallen, desinformatie en datalekken, waar zowel burgers, ondernemers als de gemeentelijke organisatie mee worden geconfronteerd en zich tegen proberen te verweren. Tevens is er een toename zichtbaar van burgers die online stevige uitingen doen die in toenemende mate als polariserend en radicaal zijn te typeren. Dit heeft directe gevolgen voor de openbare orde en het gevoel van onveiligheid.
Ondermijning
Ondermijning vormt een bedreiging voor de veiligheid en integriteit. Het heeft een ontwrichtend effect op de samenleving, door de vermenging van de zogenoemde onder- en bovenwereld. Ondermijning is niet altijd even zichtbaar en kent vaak geen directe slachtoffers. Het heeft een negatief effect op veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers en vraagt om een gemeente die weerbaar is tegen ondermijnende criminaliteit.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34