Programmaplan

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en goed onderhouden wegen, van de dorpen en wijken,
draagt bij aan fijn wonen en leven. En het is een belangrijke voorwaarde voor de sprong vooruit
die we in Dijk en Waard willen maken. Alle vormen van verkeer en vervoer in en naar Dijk en
Waard zijn belangrijk, in evenwicht (ook in relatie tot parkeerdruk) en gefaciliteerd. We breiden
het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, zoals trein, buurtbus en HugoHopper uit.
Het college wil dat inwoners zich veilig kunnen bewegen van a naar b. De inrichting van onze
wegen en paden sluit daarop aan.

Trends & Ontwikkelingen

We staan aan het begin van een transitiefase naar uitstootvrij verkeer, waarbij
duurzaamheidsdoelstellingen een steeds prominentere rol krijgen. Tegelijkertijd stijgt ook het
autobezit nog steeds wat zorgt voor o.a. steeds complexere parkeervraagstukken in bestaande
wijken en knelpunten op het (regionale) wegennet.

De komende jaren wordt ingezet op lopen, fietsen en andere duurzame vervoerswijzen en de
verdere ontwikkeling van het OV-knooppunt Dijk en Waard. De elektrische fiets zorgt voor meer
fietskilometers, maar leidt ook tot hogere fietssnelheden en inrichtingsvraagstukken.
Deelmobiliteit is onder jongeren in opkomst. Bij mobiliteit wordt vaak gesproken over ‘Mobility as
a Service (MaaS)’. Via MaaS-platforms kan eenvoudig de beste vervoersoplossing worden
gekozen voor een reis.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34