Programmaplan

Programma 3 Economie

Doeners en makers. Zonder opscheppen en overdrijven. We laten het niet altijd zien, maar Dijk
en Waard heeft een sterke economische positie in de regio met ruim 33.000 banen. Onze
bedrijven betekenen meer voor ons dan werkgelegenheid en een inkomen voor hun personeel.
Ze bouwen letterlijk en figuurlijk mee aan Dijk en Waard. Bij de bouw van nieuwe woningen, de
sponsoring van een vereniging, en het toeristisch op de kaart zetten van onze jonge gemeente.
Het college wil ondernemen in Dijk en Waard zo gemakkelijk mogelijk maken. En in het bijzonder
het midden- en kleinbedrijf uitnodigen om in onze gemeente te blijven of er zich te vestigen.
Met citymarketing promoten we de gemeente op een strategische wijze en zetten we onze
gemeente duidelijk op de kaart. Daarmee hopen we niet alleen toeristen naar onze gemeente te
krijgen, maar ook bedrijven, winkeliers, horeca en nieuwe inwoners. Dat geeft economische
impulsen maar het deelt ook het beeld dat Dijk en Waard een fantastische gemeente is om in te
wonen, te werken en te recreëren.

Trends & Ontwikkelingen

Arbeidsmarkt
Er is krapte op de arbeidsmarkt. Er is grote schaarste in de techniek, productie en vervoer.
Daarnaast is er sprake van vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Duurzaam economisch herstel
De naweeën van COVID-19, de gevolgen van de situatie met Oekraïne en de energietransitie veroorzaken o.a. een (snellere) verandering van ons
consumentengedrag en verandering op de arbeidsmarkt met aansluiting op het onderwijs. Dit
vraagt de komende jaren aandacht waar het gaat over compacte winkelgebieden, net als
moderne bedrijventerreinen, een toeristisch en recreatieve profilering, een
citymarketingorganisatie en samenwerking met ondernemersverenigingen en het
beroepsonderwijs. Dijk en Waard benadert deze economische vraagstukken en een duurzaam
sociaal economisch herstel, veelal vanuit regionale samenwerking.

Strategische economische agenda
Op het niveau van Noord-Holland Noord (regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland, en de provincie) wordt gebouwd aan een strategische economische agenda.

Recreatie en toerisme (zie ook programma 5)
Buitenrecreatie en waterrecreatie is als populaire vrijetijdsbesteding herontdekt tijdens de
coronacrisis. Nederland als vakantiebestemming en dagjes uit in de eigen omgeving zijn
belangrijker geworden. Bijzondere ervaringen blijven een drijfveer voor recreatie. De trend is van standaard naar ‘customized’ gegaan. Er is verder steeds meer aandacht voor natuur, cultuurhistorie, duurzaamheid en gezondheid.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34