Programmaplan

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte

Dijk en Waard nodigt uit om naar buiten te gaan. We zijn trots op onze bijzondere landschappen
in combinatie met historische elementen en moderne ontwikkelingen. We kunnen niet zonder het verenigingsleven en de voorzieningen waar inwoners elkaar ontmoeten en waar wordt
samengewerkt. Als we met woningen en aantallen inwoners een sprong vooruit maken, dan
groeien het groen, de openbare ruimte en voorzieningen daarin mee. Het college zorgt voor een schone en groene omgeving met moderne, passende en goed onderhouden en voor iedereen toegankelijke voorzieningen, zodat iedereen in Dijk en Waard kan bewegen, ontspannen en zich sportief en cultureel kan ontwikkelen. Sport, kunst & cultuur en recreatie dragen bij aan ontwikkeling, bevorderen de gezondheid, zorgen voor zingeving en versterken de sociale samenhang. Sport, kunst & cultuur en recreatie leveren daarmee preventief een duidelijke bijdrage aan thema’s als gezondheid, welzijn, welbevinden, zelfredzaamheid, participatie, integratie, sociale cohesie en leefbaarheid. Daarmee heeft het direct verband met programma 6 sociaal domein.

Trends & Ontwikkelingen

  • Er is een toenemende vraag naar een gezonde levensstijl. Sport wordt steeds meer

ingezet als preventief middel, voor gezondheid, welbevinden, vitaliteit en sociale
contacten. Sport verbreedt zich van verenigingen naar ongeorganiseerde sport en
bewegen in de buitenruimte.

  • Inwoners sporten vaker individueel of in zelf gevormde groepen en op niet-traditionele

locaties;

  • Vrijwilligers binden zich minder aan één vereniging.
  • Het culturele aanbod en de culturele infrastructuur zijn verstevigd via de samenwerking

met Cool kunst en cultuur, de pilot Cultuurverbinder en het opzetten van de
Jongerenalliantie.

  • Er is nieuw aanbod cultuureducatie ontwikkeld op scholen voor de komende jaren.
  • Op regionaal niveau is een regionaal cultuurprofiel opgesteld om de regio Noord-Holland

Noord landelijk meer op de kaart te zetten.

  • Er wordt meer gebruikgemaakt van de mogelijkheden in recreatiegebieden

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34